Rejseinfo

Rejsebetingelser

Betingelser ved køb af en rejse

USA Tours' betingelser ved køb af en rejse

OBS: Nedenstående er USA Tours' almindelige betingelser. Under coronapandemien har vi valgt at udvide nogle af kundens rettigheder, så du er bedre stillet, end loven foreskriver. Du kan læse mere om coronavirus og rejser med USA Tours her.

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene af en rejsekonsulent hos USA Tours.dk ApS, beliggende på Spotorno Allé 2, 2630 Taastrup (i det følgende USA Tours).

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

 • Transport (f.eks. flybilletter, billeje, transfer mv.)
 • Indkvartering (f.eks. hoteller, moteller, feriehuse mv.)
 • Anden turistmæssig ydelse 

Ved "anden turistmæssig ydelse" menes ydelser, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen (f.eks. billet til fodboldkamp, koncertbillet, yogakursus, dykning, greenfee til golf, skileje mv.)

Selvom forskellige ydelser købt hos USA Tours faktureres på forskellige tidspunkter, er de en del af en samlet pakkerejse, der er dækket ind under pakkerejseloven og Rejsegarantifonden. 

Ved salg af pakkerejser er USA Tours den tekniske arrangør i henhold til pakkerejseloven. 

Ved salg af turistmæssige ydelser købt alene (f.eks. flybilletter købt alene eller hotelophold købt alene), agerer USA Tours alene agent for det pågældende flyselskab, hotel mv. I dette tilfælde er kunden ikke dækket af pakkerejseloven eller Rejsegarantifonden.

 

1. Aftaleindgåelse

Alle tilbud er sammensat på baggrund af øjeblikspriser, som USA Tours ikke kan garantere. USA Tours er kun bundet af tilbuddet, såfremt elementer i tilbuddet såsom flybilletter og hoteller stadig er tilgængelige, når kunden accepterer.

Aftaleforholdet mellem kunden og USA Tours er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris, uanset om rejsen afbestilles eller gennemføres. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Skulle USA Tours være nødt til at foretage ændringer i din rejse, når vi booker den, hører du fra os med det samme. I sådan et tilfælde vil vi gøre, hvad vi kan, for at give dig et lige så godt eller bedre alternativ end det aftalte. Er alternativet ikke tilfredsstillende for dig, har du ret til at ophæve aftalen.

 

2. Pris

Rejsens pris omfatter de elementer i tilbuddet, som kunden har ønsket at få sammensat, samt lovpligtig afgift til Rejsegarantifonden.

Generelt gælder det, at den samlede pris er inklusiv skatter og afgifter, men eksklusiv resort fees på hoteller. Disse kan ikke forudbetales og er derfor ikke en del af tilbuddet. Morgenmad på hoteller, parkering og transport til og fra lufthavn er heller ikke inkluderet, medmindre andet er aftalt.

 

3. Betaling

Frist for betaling af depositum vil fremgå af Min Rejse. Hele rejsens pris skal være betalt senest 60 dage før afrejse, med mindre andet er aftalt. Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har USA Tours ret til at betegne rejsen som annulleret og derfor afbestille rejsen. I sådanne tilfælde har USA Tours ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

USA Tours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

USA Tours har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen af den aftalte pris.

 

5. Kundens mulighed for ændringer

Pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den ønskede ændring er mulig. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling. Se pkt. 6.

USA Tours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber. Derfor kan kunden ikke i noget tilfælde ændre flybilletter. Det gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

OBS: Såfremt USA Tours’ ændringsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed. Hvis for eksempel den ønskede ændring vedrører et ikke-refunderbart hotel, har USA Tours ikke mulighed for at foretage ændringen. USA Tours hjælper gerne med at finde et andet hotel, men kunden hæfter selv for de yderligere omkostninger.

 

6. Kundens mulighed for afbestilling

Kunden har mulighed for at afbestille sin rejse efter nedenstående betingelser. For at afbestille rejsen skal USA Tours have en skriftlig meddelelse indeholdende navn, bookingnummer og et klart ønske om, at kunden ønsker at afbestille.

 • Ved afbestilling før restbetalingsdato mister kunden sit depositum
 • Ved afbestilling efter restbetalingsdato mister kunden hele rejsens pris

Såfremt USA Tours’ afbestillingsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, biludlejningsfirmaer mv.) er begrænset, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

USA Tours har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I et sådan tilfælde har kunden krav på tilbagebetaling af rejsens fulde pris, medmindre kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med de pågældende omstændigheder, eller omstændighederne var alment kendt.

OBS: Ovenstående er kundens almindelige rettigheder ift. afbestilling, som er sikret i Rejsepakkeloven. USA Tours har dog valgt at udvide kundens ret til afbestilling med fuld refusion, så den også gælder rejser booket på et tidspunkt, hvor kunden er bekendt med omstændighederne omkring COVID-19. Læs mere om kundens udvidede ret til afbestilling her.

USA Tours anbefaler altid at tegne en afbestillingsforsikring.

 

7. USA Tours’ mulighed for ændringer og aflysning

Ændres eller aflyses en pakkerejse inden afrejse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser USA Tours en pakkerejse, uden at det er kundens ønske, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen. I dette tilfælde har kunden ret til at få tilbagebetalt 100 % af det betalte beløb eller deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt USA Tours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

Ved turistmæssige ydelser købt alene agerer USA Tours udelukkende som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. USA Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Ved væsentlige ændringer eller aflysninger i rejsen vil USA Tours tage kontakt til kunden via e-mail eller telefon. Det er derfor vigtigt, at kunden tjekker sin e-mail og telefon regelmæssigt. Det gælder både før afrejse og under rejsen.

 

8. Kundens forpligtelser

Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere korrektheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn(e) er korrekt og stemmer overens med det navn, der står i passet. 

Ukorrekt navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsekontrol. USA Tours påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er forpligtet til at kontrollere, at tilbuddet, bookingdokumentet og fakturaen stemmer overens med ønsker og forventninger. Det er kundens ansvar at kontrollere korrektheden af samtlige detaljer i rejsens elementer såsom hoteller, værelsestyper, opredninger, bilmodeller, antal chauffører, afhentningssted, datoer, tidspunkter mv.

Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, ESTA, eTA, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. 

Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas, manglende vaccinationsattester eller manglende ESTA- eller eTA-godkendelse, kan kunden ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

 

9. Pas, visum, vaccinationer etc.

Alle rejsende til USA skal foretage en ESTA-registrering senest 72 timer før indrejse i USA.

Alle børn skal have deres eget pas for at rejse ind i USA. Den rejsendes pas skal være gyldigt under hele rejsen. I nogle tilfælde (f.eks. på krydstogt med bestemte rederier) skal passet være gyldigt i 6 måneder udover rejsen. USA Tours anbefaler altid, at det er gyldigt 6 måneder udover rejsen.

Du skal søge visum, hvis du:

 • tidligere er blevet i USA længere end tilladt
 • tidligere er blevet nægtet visum
 • tidligere er straffet eller
 • lider af særlige smitsomme sygdomme
 • har været i Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia eller Yemen efter 1. marts 2011

Ovenstående oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har kunden ikke dansk pas, skal dette oplyses til USA Tours ved bestillingen, så USA Tours kan vejlede kunden og i øvrigt henvise til selv at søge oplysninger om de krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat og Seruminstituttets Udlandsvaccination.

Udelades en sådan oplysning over for USA Tours, har USA Tours intet ansvar for de følger, evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

 

10. Rejse- og afbestillingsforsikring

USA Tours anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, samtidig med at rejsen bliver bestilt for at være bedst muligt dækket i forhold til den pågældende rejse. Forsikringen dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem USA Tours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. USA Tours anbefaler derfor, at kunden også tegner en rejseforsikring, der dækker udgifter til lægebehandling, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering mv.

Rejseforsikring kan op til 4 dage før afrejse bestilles gennem USA Tours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

 

11. Flytider i rejseplan og billet

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Efter udsendelse af flybilletter og rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne og -stederne. Det kan kunden gøre på flyselskabets hjemmeside eller på Travelport ViewTrip.

 

12. Check-in tid/mødetid

Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales, at kunden i god tid tjekker de aktuelle check-in tider for samtlige flyvninger på rejsen. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

 

13. Sædevalg

Specifikke sædevalg kan ikke garanteres på nogen flyklasser, medmindre andet er aftalt, eller kunden har betalt for det.

 

14. Bagageregler

På oversøiske flyvninger er indtjekket bagage inkluderet, medmindre andet er anført i tilbuddet.

På indenrigsflyvninger er indtjekket bagage ikke inkluderet, medmindre andet er anført i tilbuddet.

 

15. Reklamation

Oplever kunden fejl eller mangler i pakkerejsen, er kunden forpligtet til at gøre USA Tours, flyselskabet, hotellet mv. opmærksom på dette hurtigst muligt efter, at fejlen eller manglen er konstateret. Oplyser kunden ikke om fejlen eller manglen inden for rimelig tid, frafalder retten til at gøre krav gældende.

Er pakkerejsen mangelfuld, og er den oplyst rettidigt, kan kunden jf. pakkerejsens § 22/23 kræve, at USA Tours retter op på manglen, medmindre det er umuligt eller vil koste USA Tours et uforholdsmæssigt beløb, taget manglens omfang i betragtning.

Afhjælpes en fejl eller mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Kan USA Tours ikke rette op på manglen, har kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Påvirker manglen pakkerejsen væsentligt, har kunden ret til at ophæve aftalen og få samtlige beløb tilbagebetalt.

Opdager kunden fejl eller mangler før afrejse, skal henvendelse rettes til rejsekonsulenten.

Opdager kunden fejlen eller manglen under rejsen, skal henvendelse rettes i henhold til USA Tours’ Emergency-guide.

Reklamationer vedrørende turistmæssige ydelser købt alene fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet USA Tours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

 

16. USA Tours’ ansvar

USA Tours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner (f.eks. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage).

USA Tours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når 

 • Aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse (grupperejse) er mindre end et angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en angivet frist.
 • Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold.
 • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af USA Tours eller nogen, USA Tours er ansvarlig for.
 • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefrakommende omstændigheder, som USA Tours eller nogen, USA Tours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.
 • I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (f.eks. flybilletter, hotelophold eller andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer USA Tours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. USA Tours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Tillæg i forbindelse med COVID-19: USA Tours gør opmærksom på, at der på alle eller næsten alle destinationer gælder lovbestemmelser og/eller restriktioner relateret til COVID-19. USA Tours har ikke pligt til yderligere at uddybe specifikt, hvilke regler der gælder.

Det er kundens pligt at tilvejebringe relevant og gyldig dokumentation i overensstemmelse med destinationens retningslinjer. USA Tours kan ikke være instans for validering af kundens dokumenter.

USA Tours anbefaler kunden at finde mere information ved relevant kilde, f.eks. på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

17. Bagageopbevaring

Opbevaring af bagage i hotellers opbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af USA Tours.

 

18. Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl.

 

19. Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 

20. Lovvalg og værneting

Ethvert krav mod USA Tours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns Byret.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål vedrørende vores generelle betingelser.

 

Opdateret d. 08.04.2021